March 22 2019
FUERWEGEN VIDEOCOCKTAIL ZU RANDSCHELDLive videomapping zu Randscheld an der Kierch
FUERWEGE VIDEOCOCKTAIL
vum MELTING POL matt Musek vun ALL REITZ RESERVED
special guest MONO-DRONE

présenteiert vun der Wahler Aktiounsschmëtt an de Kiwanis Eisléck

entrée 25€
Reservatiounen : aktiounsschmett@wahl.lu oder walsdorf@pt.lu

Opgepasst, d'Kierch as kleng, limiteiert Plaazen !!

Duerno gemittlechen Zoppekomp an der Scheier vun der Thillenvogtei
type
Rindschleiden (L)
type
22.03 2019
23.03 2019
people
Melting Pol
All Reitz Reserved
Mono Drone